“Их Нүүдэл” цахим сургалтын системд суурилсан
ЭЕШ-д бэлтгэгчдэд зориулсан ТУСГАЙ хөтөлбөр

Бүртгүүлэх

Эхний ээлжийн элсэлт авч эхэллээ.

Бүртгэл 2021-02-01 хүртэл явагдана.
Сургалтын төлбөр 40% хямдралтай.

Бүртгүүлэх

Сургалт явагдах хэлбэрүүд

  Онлайн
 Зайн

Бүртгүүлэх
Суралцагч1563

Суралцагч

Сургагч багш8

Сургагч багш

Сорил, дасгал15456

Сорил, дасгал

Теле хичээл2705

Теле хичээл

Цахим хичээл0

Цахим хичээл

Цахим хичээлүүд

Матриц дээрх үйлдлүү...
Математик

Цахим хичээлээ үзээд тэмдэглэ...

Давтлага хичээл
Нийгэм судлал

Хоцрогдол арилгах ажлын дэвтэр

Математик дундаж
Математик

Х-дискрет санамсаргүй хувьсаг...

Уламжлал
Математик

Функцийн уламжлалын хэрэглээ ...

Функц
Математик

Функцийн талаарх бататгал хич...

Ууршихын хувийг дула...
Физик

Ф9.1ж. Буцлах ба уурших үзэгд...

	Агрегат төлөвийн өө...
Физик

Ф9.1а. Хийн даралт, температу...

Эргэвч,Эргэвчийн сис...
Физик

Ф8.1к. Хүчний момент эргүүлэх...

Хөшүүргийн тэнцвэрий...
Физик

Ф8.1ж. Хөшүүргийн дүрмийг аху...

Биеийн эзлэхүүнийг х...
Физик

Ф7.1д. Түрэгдсэн шингэний эзл...