Багшийн танилцуулга

Б.Индра <br/> Магистр, үндэсний сургагч багш
Б.Индра
Магистр, үндэсний сургагч багш
Заах хичээл: Түүх

Төгссөн сургууль:

 1.  1993-2003 онд Нийслэлийн 10 жилийн 41-р сургууль дунд сургууль
 2.  2003-2007 онд МУИС түүхийн багш
 3.  2007-2010 онд МУИС антропологич магистр зэрэг

Эрхэлсэн ажил:

 1.  2012-2017 онд Нийслэлийн БГД-ийн “Эрдмийн Өргөө” цогцолбор сургууль
 2.  2017-2021 онд Их Засаг ОУИС-д багшаар ажиллаж байна.

Ажилласан жил:

 1.  Боловсролын байгууллагад 9 жил ажилласан

Гаргасан амжилт:

 1.  2012 оноос хойш ЭЕШ-д суралцагчдыг амжилттай бэлтгэж байгаа
 2.  Багш нарын илтгэлийн уралдаанд 1 удаа улсад тэргүүлж, нийслэлийн тусгай байр, дүүргийн хэмжээнд 1,2-р байр эзэлж байсан.

Бүтээл:

 1.  Нийгмийн ухаан IX. Сурах бичиг. УБ., 2017
 2.  “Багш ажлын байранд хөгжихөд эрх зүйн орчны нөлөөлөл” илтгэл 2015 он
 3.  “Багш мэргэжлийн ёс зүй” илтгэл 2018 он
 4.  “Их засаг хуулин дах байгаль хамгаалах зүйл заалт” илтгэл 2019 он
 5.  “Багшийн ажлын байран дахь хөгжил ба эрх зүйн орчин” илтгэл 2020 он