Багшийн танилцуулга

Ж.Чогмаа<br/> Магистр, зөвлөх багш
Ж.Чогмаа
Магистр, зөвлөх багш
Заах хичээл: Математик

Боловсрол:

 1.  • 1970-1980 онд Улаанбаатар хотын лаборатори 1-р дунд сургууль
 2.  1980-1984 онд УБДС-ийг математик-физикийн багш мэргэжлээр

Эрхэлсэн ажил:

 1.  1984-1986 онд Завхан аймгийн БТМДС-д математикийн багш
 2.  1987-1994 онд Нийслэлийн 35-р сургуульд математикийн багш
 3.  1994-1997 онд Нийслэлийн 81-р сургуульд математикийн багш
 4.  1997-2010 онд Нийслэлийн “Ирээдүй” цогцолборын 2-р ахлах сургуульд математикийн багш
 5.  2010-2018 он Нийслэлийн “Ирээдүй” цогцолборын 2-р ахлах сургуульд сургалтын менежер
 6.  Говь- 2018-2019 он Нийслэлийн Хүрээ –тулга сургуульд ахлах ангийн сургалтын менежер

Ажилласан жил:

 1.  • Боловсролын байгууллагад 36 жил тасралтгүй ажилласан.

Гаргасан амжилт:

 1.  Багшаар ажилласан хугацаандаа 7 удаа 10, 11-р ангийг төгсгөсөн. Төгсөгчдийн 90% нь ЭЕШ-нд амжилттай дүн үзүүлж , гадаад, дотоодын Их, Дээд сургуулиудад элсэн суралцаж, эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажиллаж байна.
 2.  Математикийн олимпиадад олон шавь нар дүүрэгт эхний 3 байр эзэлж, нийслэлд амжилттай оролцож байсан.
 3.  Сургалтын менежерээр ажилласан сүүлийн жилүүдэд төгсөгчдийн ЭЕШ-ийн хэмжээст онооны дундаж өмнөх жилүүдээс 7,2-28,3-аар өсөж, нийт төгсөгчдийн 94-97,8% нь хүссэн сургуульдаа орж суралцсан байна.
 4.  Багш, удирдах ажилтны дунд явагддаг “Оны шилдэг илтгэл”-ийн уралдаанд Улсад 2 удаа 3-р болон шагналт байрт шалгарч байсан.
 5.  Дүүрэг, нийслэлийн болон Улсын тэргүүний багшаар шалгарч байсан.

Бүтээл:

 1.  " ЕБС-ийн 11,12 жилийн тогтолцооны Математик боловсролын үндэсний хөтөлбөр, зөвлөмж
 2.  ЕБС-ийн 11 жилийн сургуулийн 1-10-р ангийн математикийн сурах бичиг 9, сурагчийн дасгалын ном 5, багшийн гарын авлага 4
 3.   БС-ийн 12 жилийн сургуулийн 7-10-р ангийн сурах бичиг 4
 4.  “Суралцагчдын сурлагын амжилтыг үнэлэх арга зүй” зөвлөмж, гарын авлага зэргийг боловсруулахад оролцож боловсролын шинэчлэлийг эрчимжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан болно.