Багшийн танилцуулга

Э.Мөнхцэцэг<br/> Баклавр
Э.Мөнхцэцэг
Баклавр
Заах хичээл: Нийгэм судлал

Боловсрол:

 1.   УБИС- ийн түүх – уран зохиолын багш

Эрхэлсэн ажил:

 1.  “Эрдмийн – Өргөө” цогцолбор сургуульд Түүх – нийгмийн багш
 2.  “Ийгл” дунд сургуульд нийгмийн багш
 3.  Орхон аймгийн 4 – р сургууль нийгмийн багш
 4.  “Эрдмийн – Ундраа ” цогцолбор сургууль нийгмийн багш

Ажилласан жил:

 1.   Боловсролын байгууллагад 17 жил тасралтгүй ажилласан.

Гаргасан амжилт:

 1.  Аймгийн СХУ –д аймагт 2-р байр
 2.  Аймгийн Ур чадварын 2-р даваанд 1-р байр
 3.  Аймгийн мэргэжлийн аварга багш
 4.  ЭЕШ-д хөдөөгийн бүсэд улсад 1-р байр “Ийгл” дунд сургуулийн сурагчид
 5.   Шавь Ө.Алтана Нийгмийн ухааны аймгийн олимпиадад 1-байр
 6.   Шавь Б.Билгүүн Нийгмийн ухааны аймгийн олимпиадад 1-байр, Э.Отгондаваа 2-р байр
 7.  Аймгийн Хууль – эрх зүйн олимпиадад 1-байр багаараа

Бүтээл:

 1.   “Сургалтын хөтөлбөрт зорилго зорилтыг оновчтой тодорхойлох нь” сэдэвт илтгэл