Теле хичээл

Анги:
Хичээл:
Д.Равжаа.
Уран зохиол - X

Яруу найргийн сэдэв, утга санаа, хам сэдвийн холбоо, хамаарлаар далд утгыг тайл...

Б.Явуухулан.
Уран зохиол - X

Яруу найргийн айзам, эгшиглэл, бадаглалыг тайлбарлах

Эсийн бүтэц
Биологи - VIII

Эсийн бүтэц үйл ажиллагаа

амьтны эсийн бүтэц
Биологи - IX

эсийн бүтэц

Монгол бахархалын өдөр
Иргэний ёс зүйн боловсрол - VII

Эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг монгол бахархлын өдөр болгосон учрыг ухаарах

Монгол бахархалын өдөр – 2 цаг
Иргэний ёс зүйн боловсрол - VII

Эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг монгол бахархлын өдөр болгосон учрыг ухаарах

Матриц дээрх үйлдлүүд
Математик - X

Цахим хичээлээ үзээд тэмдэглэл хөтлөнө үү

Давтлага хичээл
Нийгэм судлал - XI

Хоцрогдол арилгах ажлын дэвтэр

Холимгийг  ялгах салгах
Хими - VII

Холимгийг ялгах салгах

Математик дундаж
Математик - XII

Х-дискрет санамсаргүй хувьсагчийн математик дундаж, дисперс, стандарт хазайлтыг...

Уламжлал
Математик - XII

Функцийн уламжлалын хэрэглээ Фламжлалыг хэрэглэн функцийн экстремум цэг олох,...

Функц
Математик - XII

Функцийн талаарх бататгал хичээл.